EN / SVE / FI

Miten voin auttaa ihmistä, jonka juominen huolestuttaa?

Alkoholiongelma on Suomessa yleistä.

On arvioitu, että lähes 1, 7 miljoonalla suomalaisella on lähipiirissään vähintään yksi ihminen jolla on alkoholiongelma.

Mitä aiemmin ihminen hakee ja saa apua alkoholiongelmaan, sitä helpompaa on toipuminen.

Täysi-ikäistä ei voi pakottaa hakemaan apua päihdeongelmaan. Voit kuitenkin auttaa läheistäsi selvittämällä mistä apua voi hakea ja auttaa häntä hoitoon hakeutumisessa.

Lisää tietoa avun hakemisesta löydät tämän linkin takaa http://www.paihdelinkki.fi/mista-apua/tietoa-paihdehoidosta

Päihdeongelma kuormittaa myös läheisiä. Apua itsellesi voit hakea esimerkiksi A-klinikoilta tai vertaistukiryhmistä, kuten Al-anonista.

http://www.al-anon.fi/

 

 

Miten Suomeen rakennetaan yhdessä terveempi alkoholikulttuuri

Miten Suomeen rakennetaan yhdessä terveempi alkoholikulttuuri?

Alkoholikulttuurin muuttaminen on mahdollista, kun siihen sitoudutaan yhteisesti ja monilla eri tasoilla.

Jokainen voi tehdä jotain tilanteen parantamiseksi, mutta kukaan ei selviä urakasta yksin.

Katso mihin alla oleviin joukkoihin kuulut ja miten voit olla mukana muutoksessa.

 • aikuiset
  1. käyttää itse alkoholia aidosti vastuullisesti tavalla, josta ei ole haittaa itselle tai muille.
  2. ei kannusta muita juomaan
  3. tiedostaa se, että vastuullinen alkoholipolitiikka ei ole kieltolakiliikettä, vaan tutkimukseen ja näyttöön perustuvaa toimintaa alkoholihaittojen vähentämiksi ja lasten ja  nuorten suojaamiseksi.
 • vanhemmat
  1. tukee nuoren raittiutta omalla toiminnalla
  2. käyttää itse alkoholia aidosti vastuullisella tavalla
 • päättäjät eduskunnassa ja kuntatasolla
  1. tehdä tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä, joilla voidaan tehokkaasti vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja.

Miten aikuisen kannattaa käyttää alkoholia

Vähemmän on parempi- vanha viisaus pätee myös alkoholiin.

Alkoholi on riippuvaisuutta aiheuttava karsinogeeni (syöpää aiheuttava aine).
On hyvä myös muistaa, että alkoholi aiheuttaa usein haittaa myös muille kuin juojalle itselleen.
Esimerkiksi humalassa ajavat aiheuttavat vuosittain noin 100 kuolemaa ja 1 000 vammautumista Suomessa.
Alkoholi on aine jonka kanssa kannattaa jokaisen olla varovainen.

Aikuisille on 2 hyvää tapaa käyttää alkoholia:

 • todellinen kohtuus
  • joskus pari lasia viiniä/olutta/drinkkiä kerrallaan
  • ei humalajuomista
  • alkoholinkäytön riskit itselle ja muille jäävät pieniksi
 • raittius
  • hyvä valinta kenelle tahansa
  • alkoholiriskejä ei ole

 

Alaikäisten ei kannata käyttää alkoholia ollenkaan. Aikuisten tulisi tehdä parhaansa että nuorten on helppoa valita päihteettömyys.

Ihmettelyä:

Mikö on turvallisin  tapa käyttää alkoholia?

Täysin turvallista tapaa ei ole. Alkoholi on mm samassa syöpävaarallisuusluokassa kuin asbesti ja tupakka.

Terveyden kannalta turvallisin tapa on olla juomatta lainkaan.

Alkoholi liittyy n 60 erilaiseen sairauteen ja tautiin ja melkein kaikkien riski kasvaa käytetyn määrän myötä.

Sen vuoksi vähemmän alkoholia on parempi.

Kestääkö nuoret alkoholia aikuisia paremmin?

Ei, aivot kehittyvät 25 ikävuoteen asti  ja sen takia alkoholi on erityisen haitallista nuorille.

Nuorena aloitettu alkoholinkäyttö myös ennustaa alkoholiongelmia myöhemmin elämässä.

Eikö punaviini ole terveellistä?

Tutkimukset ovat osoittaneet kohtuukäyttäjillä pienempää riskiä sairastua sydänsairauksiin ja 2- tyypin diabetekseen, mutta vain keski-ikäillä ja sitä vanhemmilla. Alkoholiriskit ovat kuitenkin tätä hyötyä suuremmat. Tämä ikäryhmä saa paremmat ja riskittömät terveysbuustit liikunnasta ja terveellisestä ruuasta.

Käytän alkoholia kohtuudella, onko siitä haittaa? 

Myös kohtuukäyttäjät huomaavat terveyshyötyä kun vähentävät juomista tai lopettavat alkoholinkäytön. Unenlaatu parenee ja aamulla on virkeämpi olo.

Myös painonhallinta helpottuu.

(Lähde http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/data-and-statistics/q-and-a-how-can-i-drink-alcohol-safely

Tietoa ja tukea kasvattajalle

Nuorten raittiudessa on tapahtunut positiivista kehitystä. Kuitenkin edelleen liian moni alaikäinen käyttää alkoholia ennen 18- vuoden ikää.
Mitä äidin, isän tai muun lähellä olevan aikuisen kannattaa tehdä nuorten päihteettömyyden tukemiseksi? 
 • tiedostaa se, että alaikäisen juominen on aina riski.  
Vaikka aikuinen voi käyttää alkoholi tavalla, josta ei ole merkittäviä riskeä itselle tai muille, tämä ei päde alaikäisiin. Tapaturmien ja muiden akuuttien haittojen lisäksi alaikäisenä aloitettu alkoholinkäyttö altistaa erilaisille mielenterveyden, tunne-elämän ja oppimisen häiriöille. Nuorena aloitettu juominen lisää riskiä alkoholiriippuvaisuuden kehittämiseen aikuisiällä.
 • puhua lapsen kanssa avoimesti myös alkoholista, tupakasta ja huumeista -
 • asettaa selkeitä rajoja ja seistä niiden takana
 • seurata nuoren rahankäyttöä.
 • hyväksyä erilaiset tunteet osana kasvua ja elämää. Opettelella kuuntelemaan ja näyttämään myös omia tunteita nuorelle.
 • olla hyvä esikuva nuorelle myös alkoholinkäytön suhteen. Kukaan ei halua nähdä omia vanhempiaan humalassa. On hienoa, jos voit osoittaa nuorelle ettei alkoholi automaattisesti kuuluu mihinkään tilanteeseen: kaikesta voi nauttia ihan yhtä lailla vesiselvänäkin!
 • auttaa nuorta luottamaan itseensä arvostamalla, kunnioittamalla ja kannustamalla nuorta.
 • tukea nuorta harrastamaan ja varmistaa että harrastusseura on sitoutunut päihteettömyyteen toiminnassaan.
 • Kannustaminen kannattaa! Lupaus avustaa esinmerkiksi ajokortin hankinnassa on tehokas kannustin päihteettömyyteen. Se on myös hyvä syy sanoa kavereille, miksi alkoholin käyttö ei kiinnosta.
Share Button
Facebook Twitter
Instagram Slideshare