EN / SVE / FI

Tietoa ja tukea kasvattajalle

Share Button

Sisällys

Nuorten raittiudessa on tapahtunut positiivista kehitystä. Kuitenkin edelleen liian moni alaikäinen käyttää alkoholia ennen 18- vuoden ikää.
Mitä äidin, isän tai muun lähellä olevan aikuisen kannattaa tehdä nuorten päihteettömyyden tukemiseksi? 
  • tiedostaa se, että alaikäisen juominen on aina riski.  
Vaikka aikuinen voi käyttää alkoholi tavalla, josta ei ole merkittäviä riskeä itselle tai muille, tämä ei päde alaikäisiin. Tapaturmien ja muiden akuuttien haittojen lisäksi alaikäisenä aloitettu alkoholinkäyttö altistaa erilaisille mielenterveyden, tunne-elämän ja oppimisen häiriöille. Nuorena aloitettu juominen lisää riskiä alkoholiriippuvaisuuden kehittämiseen aikuisiällä.
  • puhua lapsen kanssa avoimesti myös alkoholista, tupakasta ja huumeista –
  • asettaa selkeitä rajoja ja seistä niiden takana
  • seurata nuoren rahankäyttöä.
  • hyväksyä erilaiset tunteet osana kasvua ja elämää. Opettelella kuuntelemaan ja näyttämään myös omia tunteita nuorelle.
  • olla hyvä esikuva nuorelle myös alkoholinkäytön suhteen. Kukaan ei halua nähdä omia vanhempiaan humalassa. On hienoa, jos voit osoittaa nuorelle ettei alkoholi automaattisesti kuuluu mihinkään tilanteeseen: kaikesta voi nauttia ihan yhtä lailla vesiselvänäkin!
  • auttaa nuorta luottamaan itseensä arvostamalla, kunnioittamalla ja kannustamalla nuorta.
  • tukea nuorta harrastamaan ja varmistaa että harrastusseura on sitoutunut päihteettömyyteen toiminnassaan.
  • Kannustaminen kannattaa! Lupaus avustaa esinmerkiksi ajokortin hankinnassa on tehokas kannustin päihteettömyyteen. Se on myös hyvä syy sanoa kavereille, miksi alkoholin käyttö ei kiinnosta.
Share Button
Facebook Twitter
Instagram Slideshare