EN / SVE / FI

Om alkohol

Share Button

Sisällys

Innehåll

Forskning om alkohol

Hur kan jag hjälpa en person vars drickande väcker oro?

Hur bygger vi en friskare alkoholkultur i Finland?

Hur borde en vuxen använda alkohol?

Kunskap och stöd för uppfostrare

 

Forskning om alkohol

Man talar ofta och mycket om alkohol och alkoholpolitik. Temat väcker mycket känslor och åsikter går isär. Ofta blandar man ihop fakta, åsikter och magkänsla.

Bakom följande länkar finns pålitlig och oberoende information om alkohol och hur man kan minska alkoholskador.

-https://thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden

-http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/en/


 

Hur kan jag hjälpa en person vars drickande väcker oro?

Alkoholproblem är vanliga i Finland.

Man har uppskattat att nära 1,7 miljoner finländare har bland sina närstående minst en person med alkoholproblem.

Ju tidigare människan söker och får hjälp för alkoholproblemet, desto lättare är det att tillfriskna.

En fullvuxen person kan man inte tvinga att söka hjälp till rusmedelsproblem. Du kan dock hjälpa till att ta reda på var man kan söka hjälp. Sedan kan du hjälpa personen att söka vård.

Mera information om var man kan söka hjälp finns bakom följande länk:

https://paihdelinkki.fi/sv/sok-hjalp-och-stod/tjanster-missbrukarvard

Rusmedelsproblem belastar även närstående. Du kan söka hjälp för dig själv genom till exempel A-kliniker eller kamratstöd som erbjuds av Al-anonista.

https://www.al-anon.fi/svenska

 

Hur bygger vi en friskare alkoholkultur i Finland?

 

Det är möjligt att förändra alkoholkulturen då vi tillsammans engagerar oss på många olika nivåer.

 

Var och en kan göra något för att förbättra situationen men ingen klarar av det ensam.

Se här nedan vilken grupp du tillhör och hur du kan vara med i förändringen.

 • vuxna
  1. använder alkohol på ett ansvarsfullt sätt som inte skadar varken dem själv eller någon annan
  2. uppmuntrar inte andra till att dricka
  3. förstår att ansvarsfull alkoholpolitik inte är förbudslagsrörelse, utan en verksamhet som grundar sig på forskning och fakta om hur man minskar alkoholskador och skyddar barn och ungdomar
 • föräldrar
  1. stöttar nykterhet hos ungdomarna med eget agerande
  2. använder alkohol på ett ansvarsfullt sätt
 • beslutsfattarna i riksdagen och på kommunal nivå
  1. fattar beslut som grundar sig på forskningsbaserad kunskap om hur man effektivt reducerar alkoholrelaterade skador

Hur borde en vuxen använda alkohol?

 

Mindre är bättre – gammal visdom gäller också för alkohol.

Alkohol är en beroendeframkallande karcinogen (ett cancerframkallande ämne).

Det är bra att också komma ihåg att alkohol ofta orsakar problem för även andra än den som dricker.

Till exempel förorsakar rattfyllerister årligen cirka 100 dödsfall och 1000 personskador i Finland.

Alkohol är ett ämne som var och en borde vara försiktig med.

För vuxna finns 2 bra sätt att använda alkohol:

  • verkligt måtta
   • ibland några glas vin/öl/drinkar på en gång
   • inget fylledrickande
   • risker för en själv och andra blir små

 

 • nykterhet

 

  • bra val för vem som helst
  • finns inte alkoholrisker

 

Minderåriga borde inte använda alkohol alls. Vuxna borde göra sitt bästa för att det ska vara lätt för unga att välja nykterhet.

      Ofta frågat:

Vad är det säkraste sättet att använda alkohol?

Det finns inte ett helt säkert sätt. Alkohol har t.ex. samma grad av cancerfarlighet som asbest och tobak.

Det säkraste sättet med tanke på hälsan är att inte dricka alls.

Det finns omkring 60 olika sjukdomar som är alkoholrelaterade och risken för dessa ökar med alkoholmängden.

Därför är det bättre med mindre alkohol.

Klarar unga av alkohol bättre än vuxna?

Nej, hjärnan utvecklas tills man är 25 år gammal och därför är alkohol skadligt för i synnerhet ungdomar.

En tidig start av alkoholanvändning i ung ålder förutspår alkoholproblem senare i livet.

Är inte rött vin hälsosamt?

Undersökningar har visat en sänkt risk att insjukna i hjärtrelaterade sjukdomar och typ 2-diabetes hos personer som dricker med måtta. Det gäller bara medelålders och äldre personer. Alkoholriskerna är dock större än denna nytta. Den här åldersgruppen får bättre och riskfria hälsokickar av motion och hälsosam mat.

Jag använder alkohol med måtta, skadar det?

Också måttliga alkoholanvändare märker hälsonyttan när de minskar drickandet eller slutar helt och hållet att använda alkohol. Sömnkvaliteten förbättras och man är piggare på morgonen.

Även viktkontrollen underlättas.

(Källa http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/data-and-statistics/q-and-a-how-can-i-drink-alcohol-safely

 

Kunskap och stöd för uppfostrare

 

Det har skett en positiv utveckling i ungdomars nykterhet. Dock är det ännu för många minderåriga som använder alkohol före 18 års åldern.

Vad borde mamma, pappa eller annan närstående vuxen göra för att stöda ungdomarnas nykterhet?

 • vara medveten om att det är alltid en risk när minderåriga dricker.

Fast än en vuxen kan använda alkohol på ett sätt som inte har betydande risker för personen själv eller för andra människor gäller detta inte minderåriga. När man börjar använda alkohol som ung kan man råka ut för olyckor och andra akuta problem men alkoholkonsumtionen kan också leda till störningar i psykisk hälsa, inlärningssvårigheter samt störningar i känslolivet. De som börjar dricka tidigt har större risk att fastna i ett alkoholmissbruk i vuxenåldern.

 • att tala öppet med barnet om även alkohol, tobak och droger
 • sätta klara gränser och stå bakom dem
 • följa hur den unga använder pengar
 • acceptera olika känslor som en del av utvecklingen och livet. Lära sig att lyssna och visa och visa också egna känslor för den unga.
 • vara en bra förebild för den unga också då det gäller alkoholanvändning. Ingen vill se sina egna föräldrar fulla. Det är fint om du kan visa den unga att alkohol inte automatiskt hör till någon situation: man kan njuta av allt även spiknykter!
 • hjälpa den unga att lita på sig själv genom att visa uppskattning, respekt och uppmuntran.
 • stötta den unga att ha en hobby och kontrollera att föreningen har förbundit sig till nykterhet i sin verksamhet.
 • Uppmuntran lönar sig! Löftet om att få hjälp med till exempel körkortet kan vara en effektiv morot att hålla sig nykter. Det kan också fungera som en bra förklaring  till varför alkohol inte intresserar en när kompisarna frågar.

 

Share Button
Facebook Twitter
Instagram Slideshare